Hopp ned til innhold

Vil du styre ABBL?

ABBL søker kandidater til valgene i 2018.

Valgkomitéen har startet sitt arbeid og vil gjerne ha forslag til kandidater innen 31. mars.

Asker og Bærum Boligbyggelag har ca. 17 000 medlemmer. Det som samler oss mest er interessen for bolig- og boligutvikling. Medlemmene og aktiviteten i laget gjør oss til en av Østlandets mest betydelig aktører innen boligsektoren.

ABBLs generalforsamling finner sted i juni 2018. Generalforsamlingen skal velge tre styremedlemmer og tre varamedlemmer. Dessuten skal det velges medlemmer og varamedlemmer til representantskapet og valgkomiteen. Valgkomiteen ønsker forslag til kandidater.

Vi ønsker oss personer med nye idéer, som har lyt til å gjøre ABBL enda bedre i stand til å møte medlemmenes behov i fremtidens boligmarked. Kandidater bør ha erfaring fra ledelse og/eller styrearbeid og ha interesse for boligpolitiske spørsmål.

Styret avholder normalt 10 - 12 møter pr. år, mens representantskapet og valgkomiteen avholder ca. 5 møter pr. år. Møtene foregår på kveldstid på ABBLs kontor i Sandvika. Møtene er honorert.

Alle posisjoner krever medlemskap i ABBL. Funksjonstiden for faste medlemmer er to år, mens varamedlemmer velges for ett år.

Valgkomitéen har startet sitt arbeid og vil gjerne ha forslag til kandidater innen 31. mars.
Meld gjerne din interesser med en kortfattet CV på e-post til valgkomiteens leder, Bjørn Korstvedt
                     bjorn.korstvedt@gmail.com

Del artikkelen: