Hopp ned til innhold

Nye boligprosjekter

Sikre deg din nye drømmebolig ved hjelp av medlemskap i ABBL!

Når et nytt boligprosjekt utlyses for salg, skjer det gjennom medlemsbladet, ABBL-nytt, samt våre nettsider. Alle medlemmer i boligbyggelaget kan melde interesse dersom ikke annet er fastsatt av styret. Boligene fordeles etter ansiennitetsdato i boligbyggelaget og til fast pris.

Nadderudveien 1

Peab Eiendomsutvikling har  i samarbeid med ABBL og NorgesGruppen, under planlegging ca. 65 nye boliger på Bekkestua. ABBL er medeier i prosjektet og vil forestå salg og markedsføring samt forretningsførsel. Utlysning av Nadderudveien 1 kommer høsten 2016.

Nye Egne Hjem

Boligene ligger sentralt på Bekkestua, like nord for buss- og t-baneterminalen.

Reguleringsarbeidet pågår.

Kunstnerlia

Et kombinert bolig- og kunstsenter.

I Kunstnerlia i Asker planlegger vi å bygge 128 nye boliger i samarbeid med Norske Billedkunstnere.

SPØRREUNDERSØKELSE
Du kan påvirke utformingen av leilighetene ved å svare på denne SPØRREUNDERSØKELSEN.
Resultatene fra undersøkelsen vil bli lagt til grunn for den videre detaljplanleggingen.
Svarfrist: 26. januar 2018.

Alle som svarer vil bli holdt løpende orientert om prosjektets videre utvikling.
Svarene er uforbindtlige.

Elnes - Asker

Arkitektkontoret Brodtkorb vant arkitektkonkurransen for Elnes i Vollen
Det var med stor spenning vi så frem til resultatet av arkitektkonkurransen for Elnes i Vollen. Vi mottok fire gode forslag, hvor en enstemmig jury kom frem til at Brodtkorbs forslag var det beste.