Hopp ned til innhold

Nye boligprosjekter

Sikre deg din nye drømmebolig ved hjelp av medlemskap i ABBL!

Når et nytt boligprosjekt utlyses for salg, skjer det gjennom medlemsbladet, ABBL-nytt, samt våre nettsider. Alle medlemmer i boligbyggelaget kan melde interesse dersom ikke annet er fastsatt av styret. Boligene fordeles etter ansiennitetsdato i boligbyggelaget og til fast pris.

Nadderudveien 1, Bekkestua

I boligselskapet Solligården Bolig DA, samarbeider Peab Eiendomsutvikling (50 %), NorgesGruppen (30 %) og ABBL (20 %) om et nytt boligprosjekt på Bekkestua.

Siden ABBL er medeier i prosjektet, vil ABBLs medlemmer få fortrinnsrett når det legges ut for salg. Prosjektnavnet er Nadderudveien 1. I planforslaget er det foreslått ca. 67 boliger, fordelt på ulike størrelser, fra 2-roms leiligheter og opp til store 4-roms leiligheter. I første etasje blir det butikker mot gaten, blant annet en dagligvare-butikk.

Jens Holes vei - utleieboliger

På vegne av Stiftelsen Utleieboliger i Bærum, vil ABBL forestå oppføringen av 60 nye utleieboliger. Boligene retter seg mot Bærums-ungdom i etableringsfasen.
I henhold til stiftelsens tildelingsregler, skal leietaker være under 35 år, ha minst fem års botid i Bærum eller fast arbeidssted i kommunen.

Se prosjektet nettside, www.mitteget.no hvor du kan søke digitalt.

Emma Hjorth, Sandvika - byggetrinn 2

UTSOLGT! 

I Emma Hjorths vei 84, nær Sandvika, oppføres det nye 2- og 3-roms leiligheter, rettet mot bærumsungdom i etableringsfasen.

Boligene ligger sydvendt, med fin utsikt mot Bjørnegård og med glimrende solforhold.

Nye Egne Hjem

Boligene ligger sentralt på Bekkestua, like nord for buss- og t-baneterminalen.

Reguleringsarbeidet pågår.

Kunstnerlia

I Kunstnerlia i Asker planlegger vi å bygge 100 nye boliger i samarbeid med Norske Billedkunstnere.

Elnes - Asker

En flott tomt på Elnes i Asker skal gi plass for ca. 250 boliger, hvorav 50 er ungdomsboliger. Utbyggingen skjer i samarbeid med Backe Prosjekt og Løvenskiold.