Hopp ned til innhold

Nye boligprosjekter

Sikre deg din nye drømmebolig ved hjelp av medlemskap i ABBL!

Når et nytt boligprosjekt utlyses for salg, skjer det gjennom medlemsbladet, ABBL-nytt, samt våre nettsider. Alle medlemmer i boligbyggelaget kan melde interesse dersom ikke annet er fastsatt av styret. Boligene fordeles etter ansiennitetsdato i boligbyggelaget og til fast pris.

Nadderudveien 1, Bekkestua

Nå nærmer det seg utlysning av boligene i Nadderudveien 1

Bærum kommunestyre vedtok i sommer reguleringsplanen for Nadderudveien 1. Reguleringsplanen ble imidlertid ikke rettskraftig, fordi Statens Vegvesen har lagt ned innsigelse mot planen. Statens Vegvesen vil først heve innsigelsen når bussfremkommeligheten gjennom Bekkestua er sikret.

FORHÅNDSBESTILL KOMPLETT PROSPEKT HER!

Nye Egne Hjem

Boligene ligger sentralt på Bekkestua, like nord for buss- og t-baneterminalen.

Reguleringsarbeidet pågår.

Kunstnerlia

Et kombinert bolig- og kunstsenter.

I Kunstnerlia i Asker planlegger vi å bygge 128 nye boliger i samarbeid med Norske Billedkunstnere.

SPØRREUNDERSØKELSE
Du kan påvirke utformingen av leilighetene ved å svare på denne SPØRREUNDERSØKELSEN.
Resultatene fra undersøkelsen vil bli lagt til grunn for den videre detaljplanleggingen.
Svarfrist: 26. januar 2018.

Alle som svarer vil bli holdt løpende orientert om prosjektets videre utvikling.
Svarene er uforbindtlige.

Elnes - Asker

Arkitektkontoret Brodtkorb vant arkitektkonkurransen for Elnes i Vollen
Det var med stor spenning vi så frem til resultatet av arkitektkonkurransen for Elnes i Vollen. Vi mottok fire gode forslag, hvor en enstemmig jury kom frem til at Brodtkorbs forslag var det beste.