Hopp ned til innhold

Nadderudveien 1, Bekkestua

Under planlegging

Nå nærmer det seg utlysning av boligene i Nadderudveien 1

Bærum kommunestyre vedtok i sommer reguleringsplanen for Nadderudveien 1. Reguleringsplanen ble imidlertid ikke rettskraftig, fordi Statens Vegvesen har lagt ned innsigelse mot planen. Statens Vegvesen vil først heve innsigelsen når bussfremkommeligheten gjennom Bekkestua er sikret.

FORHÅNDSBESTILL KOMPLETT PROSPEKT HER!

Status: Under planlegging

Areal: Fra 2-roms og opp til store 4-roms leiligheter

Kommune: Bærum

Bussfremkommelighet
Når det gjelder bussfremkommeligheten, ønsker Statens Vegvesen og Ruter en rushtidsbom mellom kl. 0700 og 0900 i Gamle Ringeriksvei, nord for Bekkestua. Dette for å lede privattrafikk over Gjønnes og ned i tunnelsystemet under Bekkestua, hvor det i dag er god trafikkapasitet. Bussen vil da bli enerådende gjennom Bekkestua sentrum i morgenrushet.

Det pågår drøftelser mellom Statens Vegvesen og Bærum kommune og vi håper at denne saken snart er løst og at Statens Vegvesen hever sin innsigelse.

Utbyggingsavtale
Det neste som gjenstår, er utbyggingsavtalen med Bærum kommune. Utbyggingsavtalen med kommunen dreier seg om hvor mye dette prosjektet må dekke av kommunale infrastrukturtiltak på Bekkestua. Til sammen utgjør disse ca. 135 millioner kroner, noe som gir en merkostnad per leilighet på nesten 400 000 kroner.

Dialogen med kommunen er god og alle er opptatt av at vi skal kommune i gang med byggingen så raskt som mulig.

Boligtyper
Nadderudveien 1 består av 67 boliger, hvorav 58 leiligheter og 9 rekkehus. Leilighetne vil bli utlyst først. De 9 rekkehusene vil bli utlyst senere.
Leilighetene varierer i størrelse, fra 67 kvm til 179 kvm.
Flere av leilighetene i toppetasjen vil få store, flotte takterrasser.

Utlysning i ekstra utgave og bestilling av prospekt
Leilighetene i Nadderudveien 1 vil bli utlyst i en ekstra utgave av "ABBL nytt".
Fordi prospektet blir så stort, med èn side for hver av de 58 boligene, vil det i ABBL nytt kun bli et forenklet prospekt på ca. 20 sider.
Det betyr at medlemmene først må registrere seg som interessenter til prosjektet, for å få tilsendt et komplett prospekt.

FORHÅNDSBESTILL KOMPLETT PROSPEKT HER!

Dersom du mottar ABBL nytt og ikke er medlem (f.eks. bor i en bolig hvor ABBL er forretningsfører), og ønsker å kjøpe bolig i Nadderudveien 1 på Bekkestua, må du tegne medlemskap for å bli invitert til valgmøtet, hvor boligene skal fordeles.
Spørsmål om dette kan rettes til ABBL medlemsservice, tlf. 67 57 40 00 eller til post@abbl.no

Latitude
59.91893
Longitude
10.587091
Address
Nadderudveien 1, Bekkestua

Adresse: Nadderudveien 1, Bekkestua

Tomtevisninger vil bli fortløpende annonsert på denne siden
og på prosjektets hjemmeside www.nv1.no

Del artikkelen: