Hopp ned til innhold

Nadderudveien 1, Bekkestua

Under planlegging

I boligselskapet Solligården Bolig DA, samarbeider Peab Eiendomsutvikling (50 %), NorgesGruppen (30 %) og ABBL (20 %) om et nytt boligprosjekt på Bekkestua.

Siden ABBL er medeier i prosjektet, vil ABBLs medlemmer få fortrinnsrett når det legges ut for salg. Prosjektnavnet er Nadderudveien 1. I planforslaget er det foreslått ca. 67 boliger, fordelt på ulike størrelser, fra 2-roms leiligheter og opp til store 4-roms leiligheter. I første etasje blir det butikker mot gaten, blant annet en dagligvare-butikk.

Status: Under planlegging

Areal: Fra 2-roms og opp til store 4-roms leiligheter

Kommune: Bærum

Beliggenhet
Prosjektet ligger på hjørnet av Nadderudveien og Jens Rings vei, hvor det tidligere blant annet var en bensinstasjon og en Seven Eleven-butikk. I tillegg omfattes prosjektet av 3 tilstøtende eiendommer.

Adkomst
All parkering for boligene og butikkene blir lagt i en garasjekjeller under bygningene. Videre er det satt av god plass til sykkelparkering. Fra parkeringskjelleren blir det heis til boligene. Over butikkarealene vil det blant annet bli anlagt et stort, skjermet uteareal som fellesareal for boligene. Varelevering til butikkene er separert fra det ordinære parkeringsanlegget og lagt nede i terrenget i den nordre delen av tomten, skjermet mot boligene.

Parkering
For å redusere biltrafikken, har Bærum kommune besluttet å fastsette en maksimumsnorm for hvor mange biloppstillingsplasser som kan bygges i nye boligprosjekter. I dette prosjektet ligger det an til at hver leilighet får én parkeringsplass, men dette er ikke endelig avklart.

Utforming
I planforslaget er det vist blokkbebyggelse med 4 etasjer over butikketasjen mot Nadderudveien og Jens Rings vei, mens vi mot Fagertunveien foreslår en lav 2-etasjers småhusbebyggelse, for å tilpasse oss de eksisterende eneboligene i området.

Energi
Energi til oppvarming og varmtvann vil i hovedsak komme fra en egen energisentral basert på jordvarme, dette da dagens energisentra på Bekkestua ikke har kapasitet og det ikke er fjernvarme tilgjengelig i området. Den nye energisentralen vil også kunne levere energi til ABBL og Peab sitt fremtidige prosjekt i Bærumsveien 201. Det utredes om anlegget skal tilpasses slik at det kan leveres gatevarme til Bærum kommune.

Latitude
59.91893
Longitude
10.587091
Address
Nadderudveien 1, Bekkestua

Adresse: Nadderudveien 1, Bekkestua

Tomtevisninger vil bli fortløpende annonsert på denne siden
og på prosjektets hjemmeside www.nv1.no

Del artikkelen: