Hopp ned til innhold

Utleiebolig

ABBL er forretningsfører for utleiestiftelsene i Asker og Bærum. Stiftelsene er oppnevnt av kommunene med formål å skaffe rimelige utleieboliger for tidsbegrenset utleie.

Kriterier for tildeling
• Under 35 år (ved kontraktinngåelse)
• Minimum 5 års botid i Bærum kommune eller dokumentert arbeidssted i kommunen
• Betalingsevne (må dokumenteres)

Bærum - Stiftelsen Utleieboliger i Bærum
Bærums Verk                      2-roms, 45m² og 55 m²
Valler / Sandvika                 2-roms, 59m²
Bryn / Rykkinn                    2-roms, 29m², 30m² og 46m²
Emma Hjort / Sandvika     Under planlegging, 60 stk utleieleiligheter.
                                              Planlagt utlysning 2017. Se egen omtale        

Asker - Stiftelsen Ungdomsboliger i Asker
Heggedal                           2-roms, 47m², 53m² og 59m²
Gullhella                            2-roms, 29m², 37m², 45m² og 46m²
                                            3-roms, 46m²

Leietid
Tidsbegrenset utleie i 3 år, hvor første året er uoppsigelig.
Deretter har leietaker rett til å si opp leieavtalen med 3 måneders varsel, til utløpet av en kalendermåned.

Depositum / kommunale garantier
Ved leiekontraktens inngåelse, kreves det innbetaling av depositum tilsvarende 4 måneders husleie, alternativt kommunal garanti tilsvarende 6 måneders husleie.
NB! Garantien må gjelde for hele leieperioden (d.v.s. 3 år).

Del artikkelen: