Du er her: ForsideForvaltning
Forvaltning
 
 
Alternativer

Tips en venn


 

Forvaltning

ABBL har utviklet et av landets mest omfattende og komplette forretningsførertilbud. Foruten det som ofte omtales som vanlig forretningsførsel, inneholder ABBLs standard tilbud teknisk- og juridisk bistand samt inkasso.

 

Til å forestå den daglige drift og kontakt med styrene i boligselskapene, utpekes en "forretningsfører" fra forvaltningsavdelingen. Den utpekte "forretningsfører" har ansvaret for alle forvaltningsmessige spørsmål, herunder regnskap, budsjettering, korrespondanse, råd- og veiledning for styret samt å formidle de tjenester som andre deler av ABBLs administrasjon skal yte. For styret er det greit å forholde seg til en person som kjenner boligselskapet godt.

Juridisk bistand

Inkasso

Teknisk bistand

Prosjektledelse/byggeledelse

Revisjon

Banktjenester

Prisstatistikk og prisvurderinger

 

Kontaktskjema
Kontaktpersoner

Geir Ellefsen

forvaltningssjef
Telefon: 67 57 40 21

Christer Olsen Strandskog

seksjonsleder
Telefon: 67 57 40 29

Arne E. Blakstad

Forretningsfører
Telefon: 67 57 40 35

Christian Dahl-Andersen

forretningsfører
Telefon: 67 57 40 24

Thi Dang

forretningsfører
Telefon: 67 57 40 25

Tom Borg

forretningsfører
Telefon: 67 57 40 32

Sigrid Dyrnes

forretningsfører
Telefon: 67 57 40 07
Fax: 

Serva Fredhem

Forretningsfører
Telefon: 67 57 40 17

Toril Gildseth

forretningsfører
Telefon: 67 57 40 08

Even Gorman

forretningsfører
Telefon: 67 57 40 06

Linda Steinsbø Hansen

forretningsfører
Telefon: 67 57 40 51

Odd Arild Iversen

forretningsfører
Telefon: 67 57 40 22

Hilde Nordahl

forretningsfører
Telefon: 67 57 40 44

Anne Solheim

forretningsfører
Telefon: 67 57 40 57

Vidar Turi

forretningsfører
Telefon: 67 57 40 26

Liv Solstad

forretningsfører
Telefon: 67 57 40 23