Hopp ned til innhold

Boligåret 2017

Prisutvikling i Asker og Bærum

Året ble innledet med at den kraftige prisveksten i 2016 fortsatte inn i første kvartal 2017. Det var mange deltakere på visninger og det ble satt prisrekorder i bruktboligmarkedet ukentlig.

For å dempe prisveksten, innførte Finansdepartementet høyere krav til egenkapital for boligkjøperne. Dette bidro til at prisene, særlig for de "rimeligste boligene" rettet mot boligkjøperne, flatet ut.

I Oslo viste deg seg senere at det kommunale selskapet Boligbygg, som en følge av sin uhemmede oppkjøpspolitikk, hadde bidratt til å drive prisene kunstig opp. Kombinasjon av disse virkemidlene bidro til at bruktboligprisene begynte å falle i Oslo ut over våren og sommeren, samtidig som det ble lagt ut en rekke nye boligprosjekter for salg. Det virket som om etterspørselen etter boliger begynte å bli mettet og prisene sank.

I Asker og Bærum har vi også merket en lavere aktivitet i boligmarkedet. I 2015 og 2016 steg bruktboligprisene i Asker og Bærum med ca. 15 % pr. år. I 2017 har vi kun registrert en svak prisoppgang og den fant sted i første kvartal. I de neste tre kvartalene flatet prisene ut, men vi har så langt ikke registrert noen nedgang.

For 2017 har vi for brukte boliger innenfor ABBL sin forvaltning, hatt samlet prisstigning på ca. 3 % og det er litt i overkant av økningen i konsumprisindeksen.

Del artikkelen: