Hopp ned til innhold

Brannvern på mange språk

TIPS TIL BOLIGSELSKAPETS STYRE

Brannsikkerhet er svært viktig for alle boligselskaper. Alle beboere må ha kunnskap om rutiner for å sikre seg mot brann.

Norsk Brannvernforening har utarbeidet en digital brosjyre "Brannsikker bolig", som gir grunnleggende kunnskaper om brannsikkerhet i hjemmet på 35 språk.
Det er også laget en kort informasjonsfilm basert på brosjyren, tilgjengelig på 13 språk.

Vi oppfordrer styret i boligselskapet om å formidle informasjon om denne brosjyren til beboerne.

Del artikkelen: