Hopp ned til innhold

Brannvesenet inviterer til gratis opplæring

Borettslag og sameier er pålagt å drive HMS-arbeid og internkontroll. Styret i boligselskapet plikter å kartlegge hvilke ulykker og uønskede hendelser som kan inntreffe, og gjennomføre tiltak for å hindre at slikt skjer.

Orientering i lover og forskrifter kan være vanskelig for styreledere og styremedlemmer i boligselskaper.
Derfor inviterer brannvesenet til gratis opplæring onsdag 21.oktober kl. 18.

Dato: onsdag 21.oktober
Klokkeslett: kl. 18-21
Sted: Bekkestua bibliotek (Møterom «Den store salen»)

Opplæringen innebærer gjennomgang av:

  • Lover og forskrifter
  • Systematisk HMS (igangsettelse,      kartlegge, planlegge og prioritere tiltak og oppfølgning)
  • Risikovurdering
  • Grunnprinsipp i      brannvernarbeidet
  • Generell brannsikkerhet
  • Kom gjerne med spørsmål

Påmelding

Det er begrenset med plasser og dermed kun mulig med to påmeldte per boligselskap.

Fyll ut skjema på nettsidene til Asker og Bærum brann og redning for å melde deg på. 
Frist for påmelding er 5.oktober.