Hopp ned til innhold

Jeg er medeier. Hvorfor får jeg kopi av betalingskrav?

Grunnet avgjørelse i Finansklagenemda må vi informere medeiere om betalingskrav knyttet til felles bolig.

ABBL ved Boligfaktura (kundeservice@boligfaktura.no) sender regelmessig ut faktura for felleskostnader til boligeiere.

Tidligere har fakturaene kun gått til den ene eieren som er oppført som hovedbetaler, men på grunn av en avgjørelse i Finansklagenemda er vi nå pliktig til også informere medeiere. Det betyr at vi kommer til å sende en kopi av betalingskravet på e-post til registrerte medeiere.

Alle boligeiere kan se og oppdatere sin e-post på Min side.
Fakturaen skal kun betales av én av eierne, og overnevnte regelendringer vil ikke påvirke eksisterende avtaler som eFaktura og Avtalegiro.

Dersom faktura ikke blir betalt innen forfallsdato, vil medskyldner kunne bli gjort ansvarlig for betaling av hovedkravet, eventuelle renter og omkostninger.