Hopp ned til innhold

Kristin Kongsrud er ny daglig leder i ABBL

Kristin Kongsrud tok 1. mars over som leder for ABBL. Kongsrud bringer med seg bred erfaring innen ledelse, eiendom og finans. 

Kongsrud er genuint interessert i boligutvikling som en del av samfunnsutviklingen, og fremhever utvikling, samarbeid og bærekraft som sentralt for ABBLs videre utvikling.

Erling Rein, som siden 2015 med stø hånd har ledet organisasjonen, avslutter ikke sitt arbeid umiddelbart, men vil bidra til en smidig overgang frem til sommeren.

Kongsrud har ledererfaring fra flere virksomheter, nå sist som CEO for FUS AS, en av Norges største barnehage-kjeder. Det har gitt henne verdifull erfaring i hvor viktig det er å jobbe sammen, det å utnytte hverandres styrker og å utvikle gode team.

- Å lede en stor organisasjon under pandemien har tilført meg en ny dimensjon som leder og vist hvor viktig den løpende kommunikasjonen både med ansatte og samarbeidspartnere har vært for å lede gjennom ukjent farvann. Å jobbe mer digitalt har også vist seg å være imponerende effektivt og har vært helt avgjørende for å holde hjulene i gang for mange, sier Kongsrud.

Kongsrud tar også med seg tidligere erfaring fra å bygge opp og lede SEBs eiendomsavdeling i Norge. Gjennom sin karriere har hun vært involvert i mange store utviklingsprosjekter, da både i SEB, DnB og Sparebanken NOR.

Kristin Kongsrud er opptatt av å styrke ABBL gjennom samarbeid med profesjonelle aktører, enten det er kommunene, tomteeiere eller utbyggere.

- Min ambisjon er blant annet å bruke min erfaring og interesse for en bærekraftig samfunnsutvikling til det beste for medlemmene og ABBL. Dette er noe jeg er opptatt av – å ta ansvar og at vi alle er med å bidra. For øvrig er jeg opptatt av å etablere gode arenaer for samarbeid, både internt i ABBL og med dyktige samarbeidspartnere og jeg ser frem til å være med å ta ABBL videre!