Hopp ned til innhold

Ny eierseksjonslov - tilbud om revisjon av boligsameiets vedtekter

Den nye eierseksjonsloven trådte i kraft 1. januar 2018.  
ABBL tilbyr forvaltningskunder en gunstig pakkepris på oppdatering av boligsameiets vedtekter, i henhold til den nye loven.

Det er i den nye loven flere endringer som har betydning for vedtektene i boligsameiet. Noen av endringene i den nye loven er:

 • Nytt språk og nye begreper
 • Nye parkeringsregler for el-bil og for funksjonshemmede
 • Endringer i midlertidig enerett
 • Seksjonseiernes pantesikkerhet øker
 • Presisering av vedlikeholdsansvaret
 • Strengere erstatningsansvar
 • Elektronisk kommunikasjon
 • Flertallskrav

Vi anbefaler alle boligselskaper å foreta en full gjennomgang av vedtektene.
Det kan være vanskelig å vite hvilke tilpasninger som er nødvendige. Vi har derfor utarbeidet
et rimelig fastpristilbud, som gir sameiet nye, oppdaterte vedtekter til en forutsigbar kostnad.

Tilbudet omfatter:

 • Alle nødvendige tilpasninger til ny eierseksjonslov
 • Andre forslag til hensiktsmessige vedtektsendringer
 • Kommentarer til alle foreslåtte endringer

Pakken tilbys eksklusivt til våre forvaltningskunder for kr 3 900,- + m.v.a.
Bestilling kan sendes direkte til juridisk@abbl.no eller ta kontakt med din forretningsfører.

Del artikkelen: