Hopp ned til innhold

Ny renovasjonsordning i Bærum

Kommunestyret har vedtatt ny renovasjonsordning for innbyggerne i Bærum. I korthet innebærer vedtaket kildesortering av matavfall, samt overgang fra sekker til beholdere.

Bærum kommune skal legge til rette for kildesortering av matavfall og husstandene vil få utdelt nye utendørsbeholdere for husholdningsavfallet. Kildesortert matavfall i Bærum skal gå til produksjon av biogass og biogjødsel. Det kan igjen bli til drivstoff for biler og busser, og biogjødsel gir viktig næring til dyrket mark.

De nye beholderne kjøpes inn og eies av Bærum kommune.

Det blir valgfritt å få beholder til papp, papir og drikkekartong eller fortsette med oransje gjenbrukssekk. Plastemballasje skal legges i gjennomsiktig sekk.

Del artikkelen: