Hopp ned til innhold

Over og ut for Avtjerna

Det ser nå ut til at Avtjerna kan tas ut av Bærum kommunes utbyggingsplaner. Jernbaneverkets plan for tunnel uten stasjon ved Avtjerna ser nå ut til å være endelig avgjort, noe som igjen betyr at det heller ikke blir noen større boligbygging der i løpet av de neste 50 årene.

Planene for Avtjerna baserte seg på en såkalt Pluss-by for ca 30.000 mennesker. En 0-utslipps by som ville være mer enn selvforsynt med energi. Bane NOR ser ut til å ha hatt sin egen agenda for utbyggingen av ny Ringeriksbane. Istedenfor en fremtidsrettet by for 30.000 mennesker, ønsket de heller en tradisjonell utbygging for 6.000 mennesker på Sundvollen.

Det er en merkverdighet at jernbaneutbyggeren i Norge heller foretrekker å bygge stasjon for færre passasjerer, enn en stasjon med potensiale for langt flere passasjerer. Dette får sannsynligvis som konsekvens at Bærum kommune, for sin langtidsplanlegging, må legge opp til en betydelig sterkere urbanisering av Sandvika, dersom man skal kunne absorbere bortfallet av Avtjerna-utbyggingen.

(fra lederartikkel i ABBL Nytt 2 2018)

Del artikkelen: