Hopp ned til innhold

Viktige endringer i avhendingslova

Den 1. januar 2022 trer viktige endringer i avhendingslova i kraft.
Dette har betydning for både kjøper og selger.
Fra nyttår trer også en ny forskrift som regulerer innhold i tilstandsrapporter i kraft.

  • Forbud mot salg som den er/as is

I forbrukerkjøp kan ikke selger fraskrive seg ansvar for skjulte feil og mangler gjennom en «som den er» klausul, eller tilsvarende andre generelle ansvarsfraskrivelser. Selger får derfor et mye større ansvar for skjulte feil og mangler.

  • Selgers opplysningsplikt

Selger må som tidligere gi kjøper opplysninger om alle kjente feil og mangler. Eiendomsmegler vil bidra til at informasjon kommer frem på en tydelig og forståelig måte i salgsoppgaven.

  • Meglers opplysningsplikt

Det er ingen endringer i meglers opplysnings- og undersøkelsesplikt. Relevante opplysninger i tilstandsrapport skal fremdeles beskrives i salgsoppgaven.

  • Selgers egenerklæring

Egenerklæringen må alltid være ferdig utfylt før den bygningssakkyndige (takstmannen) kommer på befaring. Er man i tvil kontakt megler som kan bidra til at egenerklæringen blir fylt ut korrekt.

  • Konkrete forbehold

Selger kan fraskrive seg ansvar ved å ta spesifiserte konkrete forbehold.

  • Hva kjøper kan forvente

Selv om selger har risikoen for skjulte feil/mangler, vil ikke ethvert avvik være en mangel. Et avvik er først en mangel når eiendommen ikke er i samsvar med det kjøper kan forvente ut ifra blant annet boligens standard og opplysningene som er gitt.

  • Egenandel ved mangler

Dersom en bruktbolig er i dårligere stand enn det kjøper kunne forvente ut ifra en objektiv vurdering, må kjøper selv dekke tap/kostnader på opptil kr 10.000, - Egenandelen gjelder ikke ved kjøp av ny bolig.

  • Kjøper regnes som kjent med mangler beskrevet i godkjent tilstandsrapport

Kjøper anses kjent med opplysninger om boligenes tilstand som er tydelig beskrevet i en godkjent tilstandsrapport.