Hopp ned til innhold

Vil du være med og styre ABBL?

ABBL søker kandidater i ulike roller til valgene i 2020

Om oss

Asker og Bærum Boligbyggelag har cirka 17 000 medlemmer. Det som samler oss mest, er vår felles interesse for boligforvaltning og boligutvikling. Medlemmene våre og aktiviteten i laget gjør at vi er en svært betydelig aktør innen boligsektoren på Østlandet.

ABBLs generalforsamling avholdes 10. juni 2020. Generalforsamlingen skal nå velge 2 styremedlemmer og 3 varamedlemmer. I tillegg til dette trenger vi nye medlemmer til representantskapet og valgkomiteen. Valgkomiteen ønsker derfor forslag til kandidater - og senest innen 22. mars 2020.

Alle verv krever at du er medlem i ABBL.
Funksjonstiden er to år for faste medlemmer, ett år for varamedlemmer.

Styret avholder møtene sine 10 - 12 ganger per år i ABBLs lokaler i Sandvika og representantskapet avholder 5 - 6 møter per år.
Funksjonstiden er to år for faste medlemmer og ett år for varamedlemmer.
Verv og møter blir honorert i henhold til generalforsamlingens vedtak.

Hvem vi ser etter

Vi ser etter deg som har nye ideer og som har et brennende ønske om å gjøre ABBL i enda bedre stand til å møte medlemmenes behov i boligmarkedet. Videre ønsker vi at du har erfaring fra ledelse- og/eller styrearbeid, i tillegg til erfaring eller interesse for boligutvikling og forvaltning.
Er det deg vi ser etter, eller kjenner du noen som burde søke?

For å vise din interesse, ber vi deg sende din CV og en kortfattet søknad til Bjørn Langvik,
blangvik@online.no snarest og ikke senere enn 22. mars 2020.

Merk din søknad ved å skrive rollen du ønsker å vise interesse for.

Del artikkelen: