Hopp ned til innhold

Seksjon teknisk forvaltning

Seksjon teknisk forvaltning utarbeider en langsiktig vedlikeholdsplan for alle boligselskapene slik at de blir best mulig rustet til å ivareta eiernes største verdi, nemlig boligformuen. I tillegg administrerer de alle skadesaker og er rådgiver i tekniske spørsmål. Teknisk forvaltning foretar dessuten saksbehandling i forbindelse med forsikringsskader,  tilstandskontroller og budsjettering av vedlikeholdsplaner blant annet.

Oppgaver innenfor forretningsføreravtalen:

  • Vedlikeholdsbefaring og vedlikeholdsrapport. Utarbeidelse av periodiske  vedlikeholdsplaner med prisanslag og intervaller. Utarbeides ca. hvert  5. år.
  • Rammeavtaler som gir meget gode priser og vilkår.
  • Behandle forsikringssaker som dekkes av felles bygningsforsikringer.  Skademelding, bestilling av takst og håndverkere samt skadeoppgjør med  forsikringsselskapet, herunder innkreving av eventuell egenandel.
  • Førstehjelp ved skader som ikke dekkes av forsikringen: Avdekking og kartlegging av årsak. Dersom vi ikke finner årsaken i spesielt vanskelige tilfeller (video av innvendige rør, eller demontering av konstruksjon), kan vi bistå ved innhenting av ekstern kompentanse/ ekspertise.
  • Rådgivning i tekniske spørsmål.
  • Generell førstehåndrådgivning pr. telefon eller skriftlig.
  • Bestilling av nøkler til beboere i boligselskaper med systemlås.

 For nærmere informasjon om oppgaver utenfor forretningsføreravtalen, se avd. rehabilitering

Del artikkelen: