Hopp ned til innhold

Prosedyre i skadesaker

Alle boligselskaper i ABBLs portefølje er bygningsforsikret i enten Gjensidige Forsikring eller Profinans.

Hvis skade inntreffer

 • Beboer, leder/formann eller vaktmester kontakter ABBL v/seksjon teknisk forvaltning, fortrinnsvis via skadeskjema på ABBLs hjemmeside eller e-post til skade@abbl.no Om aktutt skade inntreffer innenfor kontortid, kan skadelidte ta kontakt direkte på tlf. 67 57 40 00, med opplysninger fra skadestedet, dvs. navn, adresse, telefonnr. privat/arbeid, skadedato og antatt skadeårsak-/omfang.
  Utenfor kontortid benyttes selskapenes alarmtelefon - Gjensidige 03100
   eller Profinans 67 55 25 00
 • Innbrudd-, hærverk- og brannskade skal anmeldes til politiet av styreleder el. vaktmester. Politiets anmeldelsesnummer sendes ABBL.
 • ABBL ringer eventuell kontaktperson for å komplettere opplysningene.
 • ABBL foretar om nødvendig en forbefaring, for eksempel i de tilfeller det er tvil om forsikringsdekning.
 • ABBL melder inn skaden til forsikringsselskapet og rekvirerer takstmann. Ved småskader kan ABBL rekvirere håndverker, etter avtale med Gjensidige eller Profinans.
 • Takstmann går befaring og skriver besiktelsesrapport der det blir beskrevet hvilket arbeid som skal utføres, hvilke firma som rekvireres og hva dette skal koste.
 • ABBL får kopi som oversendes styret med kopi til skadelidte. Kalkylen danner grunnlag for et eventuelt helt eller delvis kontantoppgjør til sakdelidte, etter avtale med skadelidte.
 • Ved håndverkerassistanse blir fakturaen(e) forhåndsbetalt av boligselskapet før samlet krav sendes forsikringsselskapet.
 • Hver beboer må tegne egen innbo- og løsøreforsikring. Skadelidte ordner selv opp med krav overfor sitt innboforsikringsselskap.
 • Forsikringsselskapet betaler ut kravet minus egenandel. Vanlig egenandel er pr. i dag kr. 6 000,-. ABBL retter egenandelkravet til skadelidte eller boligselskapet, avhengig av skadeårsak.
 • Dersom det i forbindelse med bygningsskade også er skade på innbo, vil det forekomme to egenandeler.
 • Alle kontantoppgjør går vanligvis gjennom ABBL for videre forsendelse til skadelidte. Dette for å lette innkrevingen av egenandelen.

Del artikkelen: