Hopp ned til innhold

Tilbygg - melding om tilleggsforsikring

Vilkårene (punkt 5.1) angir at alle utvidelser eller annen forandring som innvirker på bygningens gjenoppføringspris, skal meldes selskapet uten ugrunnet opphold.
Dette innebærer at alle arealendringer skal innrapporteres.

Del artikkelen: