Hopp ned til innhold

BoligBanken ASA

Den nye BoligBanken ASA, der ABBL er en av eierne, er nå i drift. Banken spesialiserer seg på lån og innskudd for borettslag og sameier. Banken skal forenkle styrenes oppgaver og redusere boligselskapenes kostnader. 

Den nye BoligBanken er en liten nisjebank som retter seg mot borettslag og sameier. Banken er etablert for å skape lavere kostnader i boligselskapene og derved også lavere fellesutgifter for boligeierne. Banken yter lån til rehabiliteringsformål og anskaffelser i boligselskapene.  

All kommunikasjon mellom boligselskapet og banken foregår digitalt. En lånesøknad i banken er et enkelt skjema på én side. I forbindelse med søknad om lån til oppussing eller vedlikehold, vil banken innhente alle nødvendige bilag og regnskapsdokumentasjon selv. Saksbehandling og kredittvurdering skjer innen ett døgn. Lånedokumenter sendes ut og signeres digitalt. 

Det vil ikke være mulig for BoligBanken å yte lån eller refinansiere lån til alle boligselskaper med én gang, men planen er å komme dit. Alle boligselskapene som mottar lånetilbud fra BoligBanken ASA, vil få bedre vilkår enn de tidligere har hatt. 

Har du spørsmål om BoligBankens betingelser og lån, ta kontakt med din eiendomsforvalter.