Hopp ned til innhold

Boligforvaltning

ABBL har utviklet en av landets mest omfattende og komplette forvaltningspakke for boligselskap. Vår standard pakke inneholder regnskapsførsel, teknisk og juridisk bistand og husleieinnkreving med tilhørende inkasso. Ved å velge samme revisor som ABBL, er revisjon inkludert i forvaltningshonoraret.

Endelig mulig å avholde digitale årsmøter

Korona-restriksjoner har gjort det vanskelig for boligselskaper å gjennomføre generalforsamlinger og årsmøter med fysisk oppmøte. Den nye loven som trådte i kraft 1. april 2021 har gjort det mulig å avholde møtene digitalt innen fristen, som er 30.juni.

Kontroll over kostnadene

I og med at forvaltningsavtalen består av et fast honorar og inkluderer så mange tjenester, kommer det sjelden tilleggsfakturaer. 

Digitale årsmøter

I tråd med regjeringens forskrift, hvor kravet om fysisk oppmøte på årsmøtet er opphevet frem til 27. mai, anbefaler ABBL alle boligselskap om som har mulighet, til å avholde digitalt årsmøte.