Hopp ned til innhold

Kartlegging av boligselskapets veldikeholdsbehov

Det første vi gjør for nye kunder, er å foreta revisjon av vedtektene og utarbeide en vedlikeholdsrapport for  hele boligselskapet.

Vedlikeholdsrapporten konkluderer med en prioritert rekkefølge over nødvendig vedlikehold, med forslag til dato for gjennomføring og kostnaden. Disse punktene benyttes i en langtidsplan som viser selskapets kapitalbehov og finansieringsløsning de neste 10 årene. 
Dette er inkludert i forvaltningsavtalen.