Hopp ned til innhold

Kontroll over kostnadene

I og med at forvaltningsavtalen består av et fast honorar og inkluderer så mange tjenester, kommer det sjelden tilleggsfakturaer. 

Hvis styret ber om tjenester som ikke er inkludert i forvaltningshonoraret, opplyses styret om det og det lages eventuelt en kontrakt for tilleggsbestillingen. Boligselskapet skal aldri oppleve å få tilsendt faktura for tjenester uten at det er avklart på forhånd. Typisk tilleggskostnad er teknisk bistand ved for eksempel legging av nytt tak.