Hopp ned til innhold

Len deg tilbake - la oss gjøre styrearbeidet enklere

Styrets viktigste oppgave er å ivareta boligselskapets verdier. Derfor er det viktig å ha en forretningsfører som har kompetanse i mer enn regnskap. I ABBL gir vi personlig oppfølging og sørger for en god totalløsning, der vi tilrettelegger og styret beslutter. Vi kaller det god boligforvaltning!

ABBL har en av landets mest komplette forvaltningspakker og lever av å ha fornøyde kunder. Vi er forretningsfører for over 250 boligselskaper som utgjør mer enn 15 000 boliger.

Vi hjelper deg med en rekke ting som gjør at du får en enklere hverdag som styremedlem:

 • Eiendomsforvaltning
  Eiendomsforvalteren tar seg av alle forvaltning- og regnskapsoppgaver og koordinerer i tillegg tilgang til de andre serviceområdene i ABBL.
  .
 • Styreportalen
  Her finnes alt styret trenger i sitt arbeid og styreportalen er dermed et av styrets viktigste verktøy. Under "Min side" er det mulig å holde eierne informert samt avholde digitalt årsmøte.
  .
 • Tekniske tjenester og vedlikeholdsrapport
  Hvert 5. år utføres det en vedlikeholdsbefaring og det utarbeides en vedlikeholdsrapport. Vedlikeholdsrapporten beskriver hva som bør gjøres med bygningsmassen m.m., hva som bør prioriteres, anbefalt tidspunkt for å utføre oppgaven samt estimerer kostnader. Vedlikeholdsrapporten er et sentralt dokument for styret når man skal planlegge vedlikeholdsoppgaver, fremtidige kostnader og det setter ting i system. Ved behov lages også en finansieringsplan for de neste 10 årene. Vedlikeholdsrapporten er inkludert i prisen. 
  Les mer om kartlegging av boligselskapets vedlikeholdsbehov.
  .
 • Juridiske tjenester
  ABBL har en egen juridisk avdeling som er ekspert på spørsmål som dreier seg om drift og forvaltning. Den juridiske tjenesten er inkludert i ABBL forvaltning i henhold til "forvaltningspakken". Mer informasjon om våre juridiske tjenester finner du her. 
  .
 • Forsikring
  ABBL har inngått avtale med forsikringsselskap som sørger for at dere til enhver tid har et av markedets beste forsikringsprodukter. Videre har vi egen skadeavdeling som følger opp både forsikringssakene og ikke forsikringsdekkende saker, slik at styret ikke trenger å involvere seg i dette arbeidet.
  .
 • HMS
  Alle boligselskap er pålagt å ha et HMS-system og det er styrets ansvar at det foreligger rutiner og at disse blir fulgt opp. Dette er en stor oppgave, men ved bruk av det digitale verktøyet "ABBL HMS", kan det gjøres enkelt og effektivt. Du kan lese mer om den digitale HMS-løsningen her
  .
 • Kurs
  ABBL tilbyr kurs for at dere skal ha de beste forutsetninger for å utføre oppgavene i styret. Blant annet holder vi kurs for nye styremedlemmer, hvor vi tar en grundig gjennomgang av forvaltningstjenestene våre. Les mer om planlagte kurs eller ta kontakt med din eiendomsforvalter.
  .
 • Andre tjenester
  ABBL har inngått avtaler som sørger for at boligselskapene skal få gunstige innkjøp. Blant annet kan boligselskapet inngå gunstig strømavtale med Fjordkraft om leveranse av strøm til fellesarealer. Det tilbys også gunstig avtale om kjøp av ladestasjon og/eller avregning av ladestrøm. 

Med ABBL som forvalter skal boligmassen til enhver tid være i trygge hender. Du som sitter i styret skal oppleve å ha en solid og god partner som støtter deg i arbeidet.

Hos oss er det ingen oppstartkostnader. Vi er konkurransedyktige på pris og fastpris gir styret forutsigbarhet.

Noe for ditt styre?
Kontakt Arne Blakstad på tlf. 909 60 527 eller 

send en e-post til abl@abbl.no