Hopp ned til innhold

Rådgivere innen boligforvaltning

Styret i boligselskapet får en fast kontaktperson/eiendomsforvalter i ABBL, som forestår daglig drift og rådgivning. 

For styret er det en styrke å kunne forholde seg til én person som kjenner boligselskapet godt. Kontaktpersonen har ansvaret for alle forvaltningsmessige spørsmål, herunder regnskap, budsjettering, korrespondanse samt formidling av tjenester som andre deler av ABBLs administrasjon yter. 

Boligselskapet får tilgang til en styreportal, hvor de kan logge seg inn og få informasjon om sitt boligselskap. Portalen viser oversikt over boligselskapets eiere og leiere med kontaktinformasjon. Gjennom portalen har styret enkel tilgang til både regnskap og fakturagodkjenning, i tillegg til at styret kan ha sitt elektroniske arkiv her. Styret kan også informere eierne via en beboerportal. Alt dette er inkludert i ABBLs standard forvaltningspakke. Også revisjonshonoraret er dekket, dersom boligselskapet velger å benytte KPMG AS som revisor.

Både inkassoavdelingen, juridisk og teknisk forvaltning yter boligselskapet tjenester.
Detaljert beskrivelse finner du i ABBLs forvaltningspakke.