Hopp ned til innhold

Ny eierseksjonslov - revisjon av boligsameiets vedtekter

Den nye eierseksjonsloven trådte i kraft 1. januar 2018.
ABBL tilbyr boligselskap innen vår forvaltning, et rimelig fastpristilbud på revisjon av boligselskapets vedtekter.  

Den nye eierseksjonsloven trådte i kraft 1. januar 2018. Det er i den nye loven flere endringer som har betydning for vedtektene i boligsameiet. Noen av endringene i den nye loven er:

 • Nytt språk og nye begreper
 • Nye parkeringsregler for el-bil og for funksjonshemmede
 • Endringer i midlertidig enerett
 • Seksjonseiernes pantesikkerhet øker
 • Presisering av vedlikeholdholdsansvaret
 • Strengere erstatningsansvar
 • Elektronisk kommunikasjon
 • Flertallskrav

Vi anbefaler alle boligsameier å foreta en full gjennomgang av vedtektene. Det kan være vanskelig å vite hvilke tilpasninger som er nødvendige. Vi har derfor utarbeidet et fastpristilbud, som gir sameiet nye, oppdaterte vedtekter til en forutsigbar kostnad.

Vårt tilbud omfatter:

 • Alle nødvendige tilpasninger til ny eierseksjonslov
 • Andre forslag til hensiktsmessige vedtektsendringer
 • Kommentarer til alle foreslåtte endringer

Denne pakken tilbys eksklusivt til våre forvaltningskunder for kr 3 900,- + m.v.a.
Bestilling kan sendes direkte til juridisk@abbl.no eller du kan ta kontakt med din forretningsfører.