Hopp ned til innhold

Digitale kurs høsten 2021

I løpet av oktober og november tilbyr vi digitale kurs i STYREPORTALEN og PRAKTISK STYREARBEID. Kursene retter seg mot nye styremedlemmer og de som har vært med i styret en kort periode samt de som trenger en oppfriskning i praktisk styrearbeid.

Følg linkene under og meld deg på i dag!

Kurs i "Styreportalen"  

Som styremedlem vil du få tilgang til ABBL sin styreportal. Kurset gir en innføring i hvordan portalen kan benyttes mest hensiktsmessig i tillegg til en generell gjennomgang av portalens menyer, bruksområder og funksjoner. Kurset vil også sette søkelys på kommunikasjon mot beboerne via "Min side" (beboerportalen) og e-post/SMS-funksjonen i styreportalen.

STYREPORTALEN - kurs avholdes følgende datoer:

Tirsdag 02.11.21 - kl. 18:00
Link til påmelding. 

_____________________________________________________________________________________________________

Kurs i "Praktisk styrearbeid"  

Kurset tar for seg oppgaver som styret må gjennom i løpet av et år og vi går gjennom de viktigste oppgavene som ligger i årshjulet. I tillegg vil vi gjennomgå hvordan styret kan planlegge for gjennomføring av årsmøte på en best mulig måte. Videre går vi inn på hvilke tjenester som er inkludert i ABBLs forvaltningspakke og hvordan styret kan benytte seg av tjenestene på en best mulig måte.

PRAKTISK STYREARBEID - kurs avholdes følgende datoer:

Tirsdag 26.10.21 - kl. 18:00
Link til påmelding. 

_____________________________________________________________________________________________________

Praktisk info og pris
Kursets varighet er ca. 1,5 timer.

Vi legger opp til mindre grupper med maks. 15 deltakere pr. kurs, slik at alle når frem med sine spørsmål.

Kurset koster: Kr   990,- pr. deltaker (pr. kurs)
                          Kr 1 490,- for hele styret   
                          (NB! Forutsetter at alle styremedlemmer melder seg på samme kurs og dato).
Påmelding skjer enkeltvis.
Deltakeravgiften belastes boligselskapet.

Ved påmelding får deltaker oversendt en link for å delta på kurset. Man trenger ikke å laste ned program før deltakelse.