Hopp ned til innhold

Hva kan vi tilby i en rehabiliteringsprosess?

Avdelingen kan bistå i planleggingsfasen, kontraheringsfasen og gjennomføringsfasen. Avdelingen bistår ved tilbudsinnhenting for boligselskaper som skal i gang med rehabiliteringsprosjekter og følger opp prosjekter i utførelsesfasen.

Vi anbefaler boligselskapene å bruke den kompetansen våre medarbeidere har i rehabiliteringsprosjekter.

ABBLs avdeling for rehabilitering kan bistå boligselskapet med følgende oppgaver:

  • Store og små vedlikeholds- og rehabiliteringsprosjekter. Utarbeide beskrivelse, anbudsdokumenter, kontrakter, prosjektledelse og byggeledelse samt oppfølging av reklamasjoner.
  • Kommunikasjon med offentlige myndigheter.
  • Ansvarlig søker i byggesaker.
  • Utarbeide søknad om byggetillatelse.
  • Nabovarsling.

Vår fagkunnskap er vårt viktigste verktøy!
Ved inngåelse av oppdrag om teknisk bistand ved større vedlikeholds- og rehabiliteringsprosjekter, vil ABBL utarbeide beskrivelser, innhente anbud og forestå kontraktsforhandlinger. ABBL har utarbeidet standard avtaler for totalentreprise, forenklede byggekontrakter og avtaler etter lov om håndverkertjenester, som sikrer boligselskapene trygge kontraktsforhold. Avdelingen forestår også byggherreadministrasjon med oppfølging av byggeplassen og overlevering av boligene samt oppfølging av eventuelle reklamasjonsarbeider. I de tilfeller det er nødvendig, kan vi også bistå boligselskapene med byggemeldinger og oppfølging av kontakt med offentlige myndigheter.

ABBL har sentral godkjenning som ansvarlig søker.

Denne type oppdrag ligger utenfor forretningsføreravtalen.