Hopp ned til innhold

Teknisk forvaltning

Teknisk forvaltning utarbeider langsiktig vedlikeholdsplan for boligselskapet, slik at det blir best mulig rustet til å ivareta eiernes største verdi, nemlig boligformuen. I tillegg administrerer vi alle skadesaker og er rådgiver i tekniske spørsmål. Teknisk forvaltning foretar også saksbehandling i forbindelse med forsikringsskader, tilstandskontroller og budsjettering av vedlikeholdsplaner. 

Digital-HMS for boligsameier og borettslag

ABBL tilbyr nå et web-basert og brukervennlig system, ABBL-HMS, som sørger for at styrene opprettholder minstekravet til internkontrollforskriften §5, samt de forpliktelser som går på brannforebygging i borettslag og sameier.

Vedlikeholdsbefaring med drone

I forbindelse med periodisk vedlikeholdsbefaring av boligselskapets bygninger og fellesarealer, benytter ABBL drone.
Med et lite kamera, plasser under dronen, kan vi nå ta bilder og dokumentere bygningsmassens tilstand, også på plasser hvor det er vanskelig å komme til.

Nøkkelbestilling

Nøkkelbestillingen må komme fra eier av leiligheten, eventuelt må eier gi skriftlig godkjennelse til bestilling av flere nøkler. ABBL har ikke anledning til å bestille nøkler til leietaker, uten eiers godkjennelse.