Hopp ned til innhold

Tilbygg - melding om tilleggsforsikring

Vær obs på at alle utvidelser eller annen forandring på bygningen, skal meldes forsikringsselskapet!

Vilkårene (punkt 5.1) angir at alle utvidelser eller annen forandring som innvirker på bygningens gjenoppføringspris, skal meldes selskapet uten ugrunnet opphold.
Dette innebærer at alle arealendringer skal innrapporteres.