Hopp ned til innhold

Vedlikeholdsbefaring med drone

I forbindelse med periodisk vedlikeholdsbefaring av boligselskapets bygninger og fellesarealer, benytter ABBL drone.
Med et lite kamera, plasser under dronen, kan vi nå ta bilder og dokumentere bygningsmassens tilstand, også på plasser hvor det er vanskelig å komme til.

I alle boligselskap under ABBLs forvaltning, gjennomfører vi hvert femte år vedlikeholdsbefaring på utvendig bygningsmasse samt fellesarealer. Det er ønskelig at styreleder eller vaktmester deltar på befaringen.

På bakgrunn av gjennomgangen, utarbeides en vedlikeholdsrapport med anbefalinger i prioritert rekkefølge og med budsjettpriser på vedlikeholdsoppgaver for neste fremårs periode. Vedlikeholdsrapporten er et svært nyttig verktøy når styret skal planlegge og budsjettere viktige/nødvendig tiltak i kommende femårs periode.

ABBL er opptatt av å vurdere hele bygningskroppens tilstand og vi har behov for å se fasader og tak. Tidligere har det flere steder vært umulig å gjøre en skikkelig vurdering, da enkelte tak og fasader har vært delvis utilgjengelige for oss. På mange tak måtte vi, av sikkerhetshensyn, være to personer med sikkerhetsseler og spesialtau for å få kartlagt takets tilstand. I noen tilfeller ble det benyttet lift. Noen steder kom vi bare ikke til. 

Vi har nå tatt i bruk en drone, som gir oss unik tilgang til vinkler og steder, som tidligere enten har vært umulig å nå eller svært farlig å nå. Vi opplever en betydelig trygghet i at vi nå kan dokumentere tilstand på bygningsmasse som vi tidligere ikke hadde tilgang til. Kameraet, som er plassert under dronen, tar veldig gode bilder, både detaljer og oversiktsbilder av takbelegg, piper, ventilasjonshatter, takrenner og fasader. Det er også mulig å få til bildene og rapporten på en minnepenn. Man kan da zoome i bildene og studere detaljer på skjerm.

Våre ansatte som benytter dronen, har gjennomført opplæring og vi har selvsagt ansvarsforsikring.