Hopp ned til innhold

Digital-HMS for boligsameier og borettslag

ABBL tilbyr nå et web-basert og brukervennlig system, ABBL-HMS, som sørger for at styrene opprettholder minstekravet til internkontrollforskriften §5, samt de forpliktelser som går på brannforebygging i borettslag og sameier.

Alle borettslag og sameier er pålagt å ha et HMS-system og det er styrets ansvar å sikre en tilfredsstillende internkontroll. I tillegg skal de informere eier og bruker av den enkelte leilighet om det ansvaret den enkelte har etter lov og forskrift. 
Skulle en ulykke skje, kan det bli stilt spørsmål om boligselskapets internkontrollsystem fra Politi, Branntilsyn, El-tilsyn og Forsikringsselskap.

Åpne i eget vindu

Internkontroll i borettslag og sameier betyr:- Å verne om liv, helse og materielle verdier       - Å skape et godt miljø for de som bor i området

Det er ikke et krav om å bruke det digitale HMS-systemet, men det kan bidra til å gjøre styrearbeidet enklere, tryggere og mer oversiktlig. Systemet, Digital HMS, ligger utenfor forvaltningspakken og faktureres som tillegg.