Hopp ned til innhold

Boligsalg steg for steg

Nøkkelen til et godt boligsalg er grundig og gjennomtenkt forarbeid. Du som kunde skal oppleve at salget av din eiendom er i trygge hender hos oss. Forutsigbarhet og personlig oppfølging gjennom salgsprosessen er viktig for et godt resultat. 

Befaring

Under en befaring kommer vi hjem til deg og går gjennom boligen. Vi ser på eiendommens muligheter, utfordringer og vurderer målgruppe. Det er viktig for oss å vite hva som er viktig for deg når du skal selge og vi tilpasser salgsprosessen etter dine behov.

Vi gjør: 

 • Vurderer verdi basert på standard, størrelse, beliggenhet og markedsutvikling
 • Gir tips og råd til hvordan vi best presenterer boligen på visning
 • Legger opp en strategi for salget, sammen med en fremdriftsplan
 • Presenterer et tilbud og går gjennom oppdragsavtalen                

Din oppgave:

 • Finner frem relevant dokumentasjon om eiendommen
 • Deltar på befaring sammen med megler

Klargjøring og dokumentasjon

Vi gjør:

 • Innhenter relevante og lovpålagte opplysninger
 • Avtaler med takstmann for takst/tilstandsrapport                          

Din oppgave:

 • Utfyller egenerklæring

Markedsføring

Vi har erfaring og lokalkunnskap om hvordan eiendommen din best markedsføres for å finne den rette kjøperen. Vi tilpasser markedsføringen etter din bolig.

 Vi gjør:               

 • Utarbeider salgsoppgave og annonser
 • Bestiller fotograf
 • Bestiller annonseplass og annonserer i relevante medier
 • Matcher og sender ut til interessenter  

Du gjør:

 • Godkjenner markedsføringsmateriell med bilder og tekst
 • Rydde og vaske før fotografering og visning

Visning:

Visningen er den viktigste delen av markedsføringen.

Vi gjør: 

 • Gir deg veiledning i hvordan boligen skal fremstå og hva som skal skje på visning
 • Følger opp interessenter i forkant av visningen
 • Gjennomfører visning av din bolig
 • Registrerer alle interessenter slik at vi kan følge opp potensielle budgivere                        

Du gjør:

 • Klargjør boligen for visning
 • Finner på noe hyggelig mens vi holder visning

Budgivning

Vi gjør: 

 • Kontakter alle interessenter
 • Personlig oppfølging i hele budprosessen
 • Tar i mot alle bud og administrer disse
 • Sender deg en SMS hver gang det har kommet inn et nytt bud
 • Avklarer forbehold og eventuelle uklarheter før aksept

Du gjør:

 • Er tilgjengelig på telefon

Kontraktsmøte

Eiendomsmegler utarbeider kontrakts-dokumenter med bilag til partene og oversender disse for gjennomlesning. I forkant av kontrakts-møtet får du og kjøper tilsendt akseptbrev og kontraktutkast. I møtet  gjennomgår vi kontraktens punkter, og partenes rettigheter og plikter etter relevant lovgivning.

Vi gjør:

 • Avtaler møtetidspunkt med kjøper og selger
 • Lager ferdig alle dokumenter med vedlegg
 • Sender ut akseptbrev og kontraktutkast

Du gjør:

 • Leser gjennom kontraktutkastet
 • Signerer kontrakt sammen med kjøper

 Overtagelse/oppgjør

Eiendomsmegleren har forut for overtakelsen avklart om kjøper har innbetalt full kjøpesum inkludert omkostninger, du mottar en bekreftelse på at pengene er innbetalt. Partene besiktiger boligen og overtakelses-protokoll fylles ut og signeres.

Vi gjør: 

 • Sjekker at alle papirer og penger er på plass til overtagelse
 • Sender bekreftelse til alle parter om at overtagelse kan gjennomføres
 • Oversender skjøtet for tinglysing når overtagelse er gjennomført
 • Foretar oppgjør når tinglysning er ferdig, sender ut oppgjørsoppstilling til kjøper og selger

Du gjør:

 • Flytter ut, tømmer og klargjør boligen for overtakelse
 • Går igjennom boligen, sjekker rengjøring
 • Informerer om praktiske ting kjøper bør vite om
 • Fyller ut overtagelses-protokollen og strømavlesnings-skjema
 • Overleverer nøkler til kjøper     

 

Gratulerer med gjennomført salg av din bolig!