Hopp ned til innhold

Eiendomsutvikling

ABBLs nybyggavdeling arbeider med utvikling av boligprosjekter og er alltid på tomtejakt. Ofte finner vi tomter som ikke var tenkt på som boligområder og utvikler disse gjennom arealplanlegging, regulering og byggesak, frem til et ferdig boligområde. De aktuelle tomtene har gjerne god beliggenhet og mange muligheter.

Arealplanlegging er tidkrevende arbeid. Fra en tomt blir påtenkt som boligområde og frem til den kan realiseres, kan det ofte ta mer enn ti år. Klarer vi det raskere, har vi vært flinke.

Vi søker også stadig etter gode samarbeidspartnere. Da tenker vi både på grunneiere som ønsker bistand med å utvikle sine tomter og andre utbyggere som ser seg tjent med å velge ABBL som samarbeidspartner.

AVDELINGEN ARBEIDER INNEN FØLGENDE OMRÅDER:

  • Planlegging og utvikling av nye boligprosjekter.
  • Gjennomføring av prosjekt- og byggeledelse, herunder ledelse av prosjektgrupper samt teknisk og økonomisk oppfølging av nye boligprosjekter.
  • Utarbeide søknader om byggetillatelse og innhente øvrige offentlige tillatelser. Utstrakt dialog med kommunene og andre offentlige etater.
  • Sentral godkjenning for ansvarsrett i byggesaker etter plan- og bygningsloven