Hopp ned til innhold

Organisering av eiendom

Før boligene tas i bruk sørger ABBL for at eiendommen organiseres slik at den kan driftes på best mulig måte. ABBL tilbyr en av landets mest omfattende og komplette forvaltningspakker for boligselskap - slik at det skal bli litt mer tid til å bare bo!

Før boligene tas i bruk sørger ABBL for at det etableres sameie eller borettslag med tilhørende utkast til vedtekter og budsjetterte felleskostnader. Videre sørger vi for at alt som har med boligene å gjøre blir beskrevet på en best mulig måte slik at det dannes gode forutsetninger for at det nye boligselskapet blir etablert og driftet på en god måte.

ABBL har utviklet en av landets mest omfattende og komplette forvaltningspakker for boligselskap. I tillegg til regnskapsførsel og regnskapsrelaterte oppgaver tilbyr vi også både teknisk- og juridisk bistand i tillegg til husleieinnkreving. Vi sørger for at boligselskapene får den oppfølging og rådgivning de trenger – slik at det blir litt mer tid til å bare bo!