Hopp ned til innhold

Prosjektutvikling

Med en bred kompetansesammensetning og alle tjenester i samme hus har vi korte kommunikasjonslinjer og mulighet til å sette sammen et optimalt team for å møte prosjektene på best mulig måte. Vi har et brennende engasjement for det vi driver med, og vil det beste for våre medlemmer og innbyggerne i Asker og Bærum.

Første steg i prosjektutviklingsprosessen er konseptutvikling. ABBL gjør en grundig vurdering av hvilken sammensetning av ulike boligtyper som vil gi det beste prosjektet. Samtidig strekker vi oss langt for å bidra til å løse de større samfunnsutfordringene og jobber aktivt for å avdekke og fremheve kvaliteter vi vet at kommunen og andre interessenter vil være opptatt av.

Ved å bygge opp en interesse for prosjektet allerede helt fra start kan vi skape tett dialog med interessentene, tilpasse prosjektutviklingen og sørge for at hver boligkvadratmeter blir akkurat slik markedet vil ha. Når konsept er på plass vil det være lettere å engasjere riktige aktører som skal delta inn mot det videre arbeidet.

For å komme i gang med detaljprosjektering og bygging må det søkes kommunen om tillatelse. ABBL koordinerer søknadsprosessen og ser til at all nødvendig dokumentasjon er tilstrekkelig før komplett søknad om byggetiltak sendes til kommunen for behandling.

Vi har et stort nettverk i byggebransjen, og innhenter nødvendig kompetanse og arbeidskraft for å gjennomføre den endelige detaljplanleggingen og til slutt bygge og ferdigstille boligprosjektet. Gjennom tett oppfølging av byggeprosessen ser vi til at prosjektet blir slik som bestilt.