Hopp ned til innhold

Utvikling av tomt

ABBL er alltid på jakt etter samarbeidspartnere og nye aktuelle tomter for boligutvikling. Gjennom 75 år har vi opparbeidet oss en unik lokalkunnskap om geografi og marked i Asker og Bærum slik at vi med enkle grep kan utvikle boligkonsept som er skreddersydd for lokasjon og marked i det aktuelle området.

ABBL er alltid på jakt etter samarbeidspartnere og nye aktuelle tomter for boligutvikling. Vi forhandler om kjøp av utviklingseiendom med mål om direkte kjøp eller opsjonskjøp.

Når vi kommer over en interessant tomt gjøres det en vurdering av tomtens kvaliteter sett i sammenheng med avkastningsmulighet, likviditetsbelastning og kontantstrøm, tidshorisont, risiko og gjeldende regulering og kommuneplanstatus. Gjennom 75 år har vi opparbeidet oss en unik lokalkunnskap om geografi og marked i Asker og Bærum slik at vi med enkle grep kan utvikle boligkonsept som er skreddersydd for lokasjon og marked i det aktuelle området.

De fleste tomter må gjennom en omregulering før de kan utvikles og bebygges. En reguleringsprosess kan være svært tidkrevende og ta mange år. ABBL innhenter og koordinerer konsulenter, arkitekter og ingeniører til å utføre nødvendige utredninger og prosjektering, og har tett dialog med kommunen helt frem til godkjent reguleringsplan.