Hopp ned til innhold

Utmelding

Dersom du ønsker å melde deg ut av ABBL, krever våre vedtekter at dette skjer skriftlig. Sendes til post@abbl.no eller PB 385, 1301 Sandvika.

Vi vil gjerne komme med litt informasjon før du velger å melde deg ut:

  • Et medlemskap slettes ikke automatisk når du selger borettslagsboligen din. Mange velger å beholde medlemskapet i tilfelle det kan komme til nytte senere. Og de andre medlemsfordelene kan jo benyttes selv om man ikke bor i borettslag.
  • Ditt medlemskap kan overføres til nære slektninger. Kanskje det er noen i familien som kan ha glede av medlemskapet?
  • Dersom noen dør, slettes heller ikke medlemskapet automatisk. Dette fordi medlemskapet kan overføres til andre familiemedlemmer.
  • Dersom to eller flere kjøper en borettslagsbolig sammen, må begge/alle være medlemmer iflg. lov om borettslag. De som er medeiere i denne sammenheng kan derfor ikke melde seg ut.
  • Styret kan stryke medlemmer som skylder kontingent for mer enn 3 år.
  • All opparbeidet ansiennitet vil gå tapt.