Hopp ned til innhold

Atelierhagen - Asker

Under planlegging

Et kombinert bolig- og kunstsenter

I Atelierhagen i Asker planlegger vi å bygge 117 nye boliger i samarbeid med Backe Prosjekt AS og Norske Billedkunstnere.

Status: Under planlegging

Kommune: Asker

Beliggenhet
Atelierhagen ligger i en vakker, vestvendt skråning, med utsikt mot Bondivannet. Atelierhagen ligger i gangavstand fra Bondivann jernbanestasjon.
I tilknytning til de nye boligene vil det bli utviklet en kunst- og naturpark hvor den gamle kunstnerboligen vil inngå som et viktig element.
Prosjektet oppfylle alle målsetninger fra myndighetene om boligfortetting ved kollektivknutepunktene.

Salg av boligene:

Medlemmer i ABBL har som vanlig forkjøpsrett og får først kjøpe bolig etter ansiennitet og til fast pris.

Bebyggelsen
Bebyggelsen ligger terrassert i tre rekker:

  1. Rekke A direkte vendt mot Bondivann
  2. Rekke B med beliggenhet over garasjeanlegget
  3. Rekke C øverst, med panoramautsikt over Bondivann

Kunstnerboligen - Skulpturparken
Lengst nord i området, ligger den gamle kunstnerboligen, som er en testamentsgave etter billedkunstneren Andreas Singdahlsen.  Boligen er i dag i dårlig forfatning, men den kan reddes. Norske Billedkunstnere (NBK) ønsker å benytte midler fra kjøpesummen for tomten, til å ruste opp kunstnerboligen og bygge et nytt atelier på foravtrykket til det gamle, samt etablere en skulpturpark i hagen.

Øst for skulpturparken, i skråningen opp mot gangveien, som vil slynge seg gjennom området og knytte seg opp til gangveien inn til Asker sentrum, vil det bli anlagt et lite amfi. Her kan man sitte og slappe av og nye utsynet over skulpturparken og Bondivann. Området mellom gangveien og Bondivann vil bli avsatt til naturområde, likeledes "ugleskogen" nord for kunstnerboligen. På tuftene etter et gammel hønsehus, vil vi anlegge et utsiktstårn, hvor man kan iaktta fuglelivet i den skjermede "ugleskogen".

Gavlene på en del av blokkene vil også få kunstnerisk utsmykning.

Ungdomsboliger
Prosjektet er planlagt å inneholde 117 boliger, hvorav 9 ungdomsboliger. Ungdomsboligene er komprimerte, kule boliger, som retter seg mot Asker-ungdom under 35 år. 

Grønn mobilitet
En annen målsetning for Atelierhagen er "grønn mobilitet". Med grønn mobilitet forstås redusert bilbruk og konvertering av trafikk fra bilbruk til skinnegående kollektivtrafikk, sykkel- og gangtrafikk. Ny adkomstvei til Bondivann jernbanestasjon ligger derfor inne som en del av planforslaget.

For å redusere bilbruken, vil hver bolig i Atelierhagen bli tildelt en privat el-sykkel med låsbar sykkelparkering, knyttet opp mot det ordinære nøkkelsystemet.

Ønsker du å bli holdt oppdatert om fremdrift og motta nyhetsbrev?

Send epost til: sna@abbl.no så registrer vi deg på interessentlisten.