Hopp ned til innhold

Utleiebolig

ABBL er forretningsfører for utleiestiftelsene i Asker og Bærum.
Stiftelsene leier ut boliger til personer under 35 år.
Du må ha fem år botid i kommunen/el. fast arbeidssted og kunne dokumentere fast arbeidsinntekt, for å bli godkjent som leietaker.

Stiftelsen Utleieboliger i Bærum

ABBL er forretningsfører for stiftelsen i Bærum.
Stiftelsen har boliger til utleie på Gullhaug/Bærums Verk, Bryn/Rykkinn og Emma Hjorth/Sandvika.