Hopp ned til innhold

Stiftelsen Ungdomsboliger i Asker

ABBL er forretningsfører for stiftelsen i Asker.
Stiftelsen har boliger til utleie på Gullhella og i Heggedal.

Stiftelsen kan tilby bolig følgende steder i Asker:
Heggedal                           2-roms, 47m², 53m² og 59m²
Gullhella                            2-roms, 29m², 37m², 45m² og 46m²
                                            3-roms, 46m²

Leietid
Tidsbegrenset utleie i 3 år, hvor første året er uoppsigelig.
Deretter har leietaker rett til å si opp leieavtalen med 3 måneders varsel, til utløpet av en kalendermåned.

Depositum 
Ved leiekontraktens inngåelse, kreves det innbetaling av depositum tilsvarende 4 måneders husleie. 

Visning 
Det avholdes ikke visning av leilighetene. Dette som et ledd i å holde kostnadene nede og på den måten kunne tilby rimelige leiepriser.