Hopp ned til innhold

Stiftelsen Utleieboliger i Bærum

Rimelige og gode boliger til utleie på Gullhaug/Bærums Verk, Bryn/Rykkinn og Emma Hjorth/Sandvika. 

Stiftelsen i Bærum tilbyr utleieboliger følgende steder:

Bærums Verk                        2-roms, 45m² og 55 m²
Valler / Sandvika                  2-roms, 59m²
Bryn / Rykkinn                      2-roms, 29m², 30m² og 46m²
Emma Hjorth / Sandvika    2-roms, 38m²

Det er krav om at søker dokumenterer fast arbeidssted i kommunen, begrenset nedad til minimum 50 % stilling.

Leietid
Tidsbegrenset utleie i 3 år, hvor første året er uoppsigelig.
Deretter har leietaker rett til å si opp leieavtalen med 3 måneders varsel, til utløpet av en kalendermåned.

Depositum 
Ved leiekontraktens inngåelse, kreves det innbetaling av depositum tilsvarende 4 måneders husleie. 

Søkere rangeres etter følgende poengberegning
- 1 poeng for hvert fulle kalenderår med botid i Bærum.
  Maks 20 poeng = 20 år.

- 4 poeng for hvert påbegynte kalenderår med fast arbeidssted i Bærum. 

Visning 
Det avholdes ikke visning av leilighetene. Dette som et ledd i å holde kostnadene nede og på den måten kunne tilby rimelige leiepriser.