Hopp ned til innhold

Medlem

Et medlemskap i ABBL gir flere fordeler. Først og fremst gir det forkjøpsrett ved kjøp av våre nye boliger og på brukte andelsboliger. Et medlemskap hos oss gir dessuten rabatt ved bruk av ABBLs eiendomsmeglere når du skal selge din bolig.

ABBL har dessuten en rekke gode rabatt og innkjøpsavtaler som kommer våre medlemmer til gode. Disse er under stadig utvikling og skal gi våre medlemmer en bedre handel hos forskjellige aktuelle lokale aktører.

Medlemmer under 23 år betaler kun andelsbeløpet på kr 300,- ved innmelding, men har kontingentfritak til det året de fyller 23 år.

 

Del artikkelen: