Hopp ned til innhold

ABBL 75 år!

24. november 2020 er det 75 år siden boligbyggelaget ble stiftet. Gjennom 75 år har Asker og Bærum Boligbyggelag drevet boligutvikling for medlemmene. 

For 75 år siden var 2. verdenskrig nettopp over. Landet var sterkt preget etter fem års okkupasjon og krig. Da Bærum Boligbyggelag ble opprettet i november 1945 var det bolignød. På boligkontoret opererte de med kø-ordning. Dette innebar at flere husstander fikk påtvunget leieboere uansett hvor lite praktisk eller ønskelig det var. Ordningen var nødvendig, men ikke veldig populær, og den medførte mange konflikter. Det var med andre ord et stort behov for boligbygging. Over hele landet ble det opprettet boligbyggelag der medlemmer organiserte seg for å få boligbyggingen i gang.

Første utviklingsområde for Bærum Boligbyggelag var Ekeberg Borettslag på Gjønnes.

Senere har mange boligområder blitt utviklet, gjerne i samarbeid med etablerte entre-
prenører og tomteeiere. 

Asker Boligbyggelag ble stiftet i 1961 med beskjedne 24 medlemmer, men det tok ikke lang tid før medlemstallet økte betydelig. Da Asker Boligbyggelags første prosjekt på Drengsrud sto ferdig i 1963 var medlemstallet nærmere 300, ti år senere hadde det økt til 3000. Asker og Bærum Boligbyggerlag fusjonerte i 1993. 

Gjennom årene har boligbyggelaget utviklet flere gode boligområder, blant annet Askerlia, Bjerkås, Gullhella, Bondihagen og Bondistranda i Asker og i Bærum har finner vi eksemplene Furu Boligsameie, Tokerudkollen, Kirkeveien og Signatur på Bekkestua blant mange, mange fler.

Fortsatt er utviklingen av Rykkinn på 70-tallet det største utviklingsprosjektet ABBL har vært med på, med nærmere 3 000 husstander. Gigantprosjektet ble til i samarbeid med Bærum Kommune og Selvaag. Stedet ble utviklet med tanke på å skape et godt bilfritt bo-område med mye grøntarealer samt gang- og sykkelstier mellom boligene og garasjer og parkering under og rundt boligområdet. I dag er Rykkinn et veletablert boligområde som skårer svært høyt når innbyggerne skal beskrive hvor lykkelige de er med sitt hjemsted.

Gjennom 75 år har Asker og Bærum Boligbyggelag altså drevet boligutvikling for medlemmene. 75 år med boligbygging har satt spor, spor ABBL er stolt av. Flere tusen boliger er oppført i ABBLs regi og mange tusen medlemmer har fått tildelt bolig gjennom sitt medlemskap i boligbyggelaget.

Fremtidsplaner

Heldigvis har den spreke 75-åringen også mye spennende på gang i tiden fremover. Det bygges for fullt i Nadderudveien på Bekkestua, et samarbeidsprosjekt med PEAB og NorgesGruppen. Byggearbeidene er igangsatt for rekkehusene i Fagertunveien 2 og leilighetene i Rings Hus i samme område. I Asker venter prosjektene Gullhellinga, Elnes og Kunstnerlia blant flere spennende utbyggingsplaner som ABBL ønsker å realisere. 

Medlemstilbud

I dag har ABBL 18 000 medeiere, og gjennom årene har mer enn 40 000 personer hatt medlemskap i boligbyggelaget. Det gjør ABBL til en av de største medlemsorganisasjonene i Asker og Bærum. Medlemskapet skal primært bidra til å skaffe medlemmene bolig, men i de senere årene har det også blitt utviklet spennende medlemstilbud innenfor bolig/interiør, kjøreskole, dekkhotell, kulturtilbud, planter, hagemøbler og mye, mye mer.  

ABBL er stolte av sitt samfunnsengasjement men viktigst er at vi skal skape verdi for medlemmene gjennom utvikling av gode hjem og smarte boligløsninger.