Hopp ned til innhold

Boligbyggelagets generalforsamling utsettes til august

Vi tar sikte på å avholde generalforsamlingen digitalt

Den midlertidige koronaloven og regjeringens smittevernregler har gitt en uoversiktlig situasjon mht. avholdelse av generalforsamling. Fra slutten av mars kom den såkalte koronaloven, som ble forlenget i april til å gjelde til 27. mai. I følge denne ble det åpnet for at borettslag, sameier og boligbyggelag kunne gjennomføre generalforsamling/årsmøter som digitale møter, siden det ikke var anledning til å møtes i større forsamlinger.

27. mai opphørte koronaloven for borettslag, sameier og boligbyggelag, slik at det fra da ikke lenger er anledning til å gjennomføre årsmøter digitalt.
I følge gjeldende smittevernregler er det heller ikke anledning til å avholde fysiske møter med større forsamlinger. Begrensningen er at det kan holdes møter med inntil 50 personer, med 1 meter mellom hver. Det er forventet at det kommer oppmykninger i dette fra 15. juni, men vi er ikke sikre på hvor langt disse endingene går.

Til ABBLs generalforsamling er det trukket ut 157 delegerte samt at boligselskapene, ca. 250 stk., kan stille med delegater. Det er derfor stor mulighet for at det vil bli for mange som møter i forhold til dagens regler. Til generalforsamling skal det være minimum 8, maksimum 21 dagers innkallingsfrist, som betyr at man med utgangspunkt i 15. juni, ikke ville kunne få holdt generalforsamling før utgangen av juni/ferien.

Det er ventet at Stortinget den 19. juni vil vedta permanente regler for avholdelse av digitale årsmøter, samt utsette fristen for innlevering av regnskaper.

ABBL har derfor besluttet å gjennomføre vår generalforsamling i august og da som en digital generalforsamling, slik at avstemning vil kunne foregå over flere dager.