Hopp ned til innhold

Morgendagens generasjonssamfunn

Hvordan ønsker vi å bo?

Hvilke fasiliteter trenger vi for å bo best og lengst mulig i eget hjem?

En av de største boligutfordringene vi står ovenfor i Asker og Bærum, er at befolkningen stadig blir eldre og antallet små husholdninger øker. Samtidig blir det stadig tøffere for unge å komme inn på boligmarkedet. Med disse utfordringene i tankene er ABBL nå opptatt av å tenke i nye baner og utvikle boliger og boligområder som er relevante for fremtiden og medlemmene våre. Er det mulig å bidra til å løse disse utfordringene gjennom å skape et «morgendagens generasjonssamfunn»? Kan vi skape boligfellesskap og boligområder hvor unge og gamle bor vegg i vegg, hvor disse gruppene kan hjelpe hverandre?

Som et tankeeksperiment kan vi ta for oss et leilighetskompleks der de eldre beboerne får bistand av de unge beboerne til enkle oppgaver i hverdagen. Det kan handle om bistand til dagligdagse gjøremål som å lufte hunden, handle, kjøre til legetime eller praktiske gjøremål i hjemmet, som å skifte lyspærer eller tømme søpla. Kanskje er det behov for en som kan se til leiligheten og vanne blomster når den eldre er borte? De unge hjelperne blir belønnet med en økonomisk kompensasjon i form av for eksempel lavere felleskostnader, og de eldre beboerne vil kunne bli boende lengre i egen bolig.

Aktivitet og deltakelse i sosialt fellesskap er viktig for alle mennesker gjennom hele livet, uansett alder. Noen vil kanskje sette pris på en samtalepartner, eller noen å gå en tur med? Ensomhet, blant både gamle og unge er også en av vårt samfunns store utfordringer. Kan konseptet «morgendagens generasjonssamfunn» skape arenaer eller tjenester som kan bidra til å redusere dette problemet? Mulighetene er mange, og det er dette ABBL ønsker å sette fokuset på og jobbe med i tiden som kommer.

Vi i ABBL ser tilbake på 75 givende år med spennende boligutvikling og går inn i de 75 neste årene med friskt mot.

La oss sammen verne om fremtiden og skape et godt og lyst morgendagens generasjonssamfunn!