Hopp ned til innhold

Overføring av borettslagsandel til nærstående

Din borettslagsbolig kan overføres til nærmeste familie uten at det utløser prøving av forkjøpsrett.

last ned skjemaet her

Overføring av din borettslagsleilighet kan overføres til nærmeste familie uten at det utløser prøving av forkjøpsrett.

 

Overføring av bolig til nærstående reguleres av Lov om borettslag § 4-12. Ifølge denne bestemmelsen kan følgende overta en andel i borettslag uten at det utløser prøving av forkjøpsrett:

  • andelseierens ektefelle
  • andelseierens og ektefellens slektninger i rett opp- og nedstigende linje
  • andelseierens fosterbarn som står i samme stilling som livsarving
  • andelseierens søsken
  • andelseierens husstandsmedlemmer de siste to år

 Ifølge sameieloven utløses heller ikke vedtektsfestet forkjøpsrett når den ene sameieren overfører sin andel til den andre. Det er da en forutsetning at alle sameierne på forhånd må være registrert som sameiere.

Når en bolig i et ABBL-tilknyttet borettslag overføres uten prøving av forkjøpsrett, må ABBL-medlemskapet som er knyttet til boligen overføres samtidig. Unntaket er hvis den som skal overta boligen har et ABBL-medlemskap med bedre ansiennitet enn den som skal overlevere boligen.

Hvis medlemskapet ikke blir overført samtidig med boligen, og den som overtar ikke har bedre ansiennitet, vil opprinnelig eiers ansiennitet bli slettet.

Sistnevnte bestemmelse er tatt inn i tildelingsreglene for å hindre at et medlem skal kunne bruke ett og samme medlemsnummer til å skaffe seg og sine nærstående flere boliger.

Søknad om overføring av bolig til nærstående sendes til ABBL på vedlagte skjema, som videresender til borettslagets styre for godkjenning av ny(e) andelseier(e).

Selger må betale 1/2 eierskiftegebyr til ABBL, og dette må være innbetalt før registrering av nye eiere foretas.

Ved overføring av leilighet vil det påløpe følgende eierskiftegebyr:

Familieoverføring kr 3 050,- inkl. mva.

Overføring til livsarving ihht. skifteattest/uskifteattest: Ingen omk.

Avtegning av medeier: kr 3 050,- inkl. mva.

Påtregning av medeier: kr 3 050,- inkl. mva.

Omkostningene til ABBL må være betalt før overføring skjer (kontonr. 7131.06.80146). Merkes med adresse og andelsnr.

Melding om ny andelseier og evt. melding om pant må selger selv sende til Statens Kartverk, Ullensvang, Tinglysing borettslag, 6788 Kinsarvik. Gebyrer for noteringene betales direkte til Statens Kartverk. Mer info om tinglysing finner du på www.tinglysing.no

Hvis tidligere eier også leier garasje eller parkeringsplass, må styret gi sin godkjennelse til at ny eier samtidig kan overta dette og bør derfor oppgis i søknaden.