Hopp ned til innhold

Tilbygg - melding om tilleggsforsikring

Alle utvidelser eller annen forandring som innvirker på bygningens gjenoppføringspris skal meldes selskapet, uten ugrunnet opphold. Dette innebærer at alle arealendringer skal innrapporteres.