Hopp ned til innhold

Utleiebolig

ABBL er forretningsfører for utleiestiftelsene i Asker og Bærum. Stiftelsene er oppnevnt av kommunene med formål å skaffe rimelige utleieboliger for tidsbegrenset utleie.

Kriterier for tildeling
• Under 35 år (ved kontraktinngåelse)
• Minimum 5 års botid i kommunen eller dokumentert fast arbeidssted i kommunen. 
• Betalingsevne/fast arbeidsinntekt (må dokumenteres)

Bærum - Stiftelsen Utleieboliger i Bærum
Bærums Verk                      2-roms, 45m² og 55 m²
Valler / Sandvika                 2-roms, 59m²
Bryn / Rykkinn                    2-roms, 29m², 30m² og 46m²
Emma Hjort / Sandvika     2-roms, 38m²

I Bærum er det krav om dokumentert fast arbeidssted i kommunen, begrenset nedad til minimum
50 % stilling.
                                      

Asker - Stiftelsen Ungdomsboliger i Asker
Heggedal                           2-roms, 47m², 53m² og 59m²
Gullhella                            2-roms, 29m², 37m², 45m² og 46m²
                                            3-roms, 46m²

Leietid
Tidsbegrenset utleie i 3 år, hvor første året er uoppsigelig.
Deretter har leietaker rett til å si opp leieavtalen med 3 måneders varsel, til utløpet av en kalendermåned.

Depositum 
Ved leiekontraktens inngåelse, kreves det innbetaling av depositum tilsvarende 4 måneders husleie. 

Del artikkelen: