Juridisk bistand

Juridisk seksjon bistår boligselskapene i rettslige spørsmål.
Juridisk bistand frem til rettslige skritt (forliksklage, stevning m.m.) er inkludert i forretningsføreravtalen.

ABBL sin juridiske avdeling bistår våre forvaltningskunder i juridiske problemstillinger.

Vi bistår boligselskapet i juridiske spørsmål

Det er ikke bare når boligselskapene er i tvist at behovet for juridisk bistand kan melde seg. Lovverket stiller en rekke krav til hvordan borettslag og eierseksjonssameier skal drives. Derfor opptrer juridisk avdeling også som rådgiver. Ved å sørge for at driften foregår innenfor det rammeverket lovgivningen har satt, kan man unngå mange potensielle problemer.

Boligretten står sentralt ved den daglige forvaltningen av en boligselskap. Boligretten er betegnelsen på det rettsområdet som omfatter bl.a. eierseksjonsloven, borettslagsloven og husleieloven. Av denne grunn er våre jurister spesialister innen boligrett. Det er likevel mange andre rettsområder som skal iakttas når man eier og forvalter bygningsmasse og grunn. Juridisk avdeling kan derfor også bistå i andre spørsmål, eksempelvis fast eiendoms rettsforhold generelt, erstatningsrett og kontraktsrett.

Kontaktpersoner

Jan-Andrè er advokat i ABBL med lang erfaring
Arve er advokat med lang erfaring